Czas Ostrzeszowski

  » Czas Ostrzeszowski\2006 rok\Numer 32


  »   Archiwalne numery
  »   Ogłoszenia drobne
  »   Reklama
  »   Prenumerata elektroniczna

Podpisanie umowy coraz bliżej

    1 maja 2004 roku Grabów n. Prosną podpisał oświadczenie intencyjne zmierzające do zawarcia umowy partnerskiej z niemiecką gminą Emmlichheim. W dniu, kiedy ten numer "Cz O" trafia do sprzedaży, grabowscy radni otrzymali do przegłosowania uchwałę w sprawie zgody na zawarcie tejże umowy. O tym, jak się zachowali, napiszemy za tydzień, w relacji z XXXI sesji Rady Gminy w Grabowie.


Tak było 1 maja 2004r.

    Jak czytamy w uzasadnieniu do uchwały: "Zawarcie umowy partnerskiej z gminą Emmlichheim Land Dolna Saksonia w Republice Federalnej Niemiec jest korzystne dla promocji Miasta i Gminy Grabów n. Prosną, dla społeczeństwa, jednostek organizacyjnych, organizacji i podmiotów działalności gospodarczej." Jest już gotowy projekt umowy. Oto, jakie zawarto w niej założenia.
    "Miasto i Gmina Grabów n. Prosną i Gmina Emmlichheim zobowiązują się, na gruncie tolerancji, zrozumienia i wzajemnego szacunku, do wspierania, w ramach możliwości finansowych i organizacyjnych, wszelkich inicjatyw, które przez swój charakter mogą przyczynić się do rozwoju i pogłębiania tego partnerstwa. Szczególne znaczenie zostanie przy tym nadane spotkaniom młodych ludzi, które tworzą podstawę do dobrych, pełnych wzajemnego zaufania stosunków między partnerami. Celem i wspólną wolą obu partnerów jest nawiązywanie trwałych przyjaźni przez możliwie wielu mieszkańców Miasta i Gminy Grabów n. Prosną i Gminy Emmlichheim oraz rozwijanie kontaktów organizacyjnych, instytucji i innych podmiotów. Zainteresowane stosunkami partnerskimi związki, szkoły, zakłady pracy i inne podmioty będą samodzielnie rozwijać swoje kontakty, będąc przy tym wspierane przez strony partnerskie w ramach niniejszej umowy."
    Grabów będzie kolejnym, po Ostrzeszowie, powiecie ostrzeszowskim i Kobylej Górze, samorządem lokalnym na naszym terenie, który podejmie oficjalną współpracę z zagranicznym partnerem. Nie został jeszcze wyznaczony termin, kiedy burmistrzowie Edmund Geppert i Friedrich Harland złożą swe podpisy pod cytowaną wyżej umową.

Ł. Ś.


1994 - 2007 © Borkow

owski&r=ns.gif" tppabs="http://stat.4u.pl/cgi-bin/s.cgi?i=czasostrzeszowski&r=ns" width="1" height="1">