Czas Ostrzeszowski

  » Czas Ostrzeszowski\2006 rok\Numer 32


  »   Archiwalne numery
  »   Ogłoszenia drobne
  »   Reklama
  »   Prenumerata elektroniczna

Jangasowi w odpowiedzi


Szanowny Panie Jangas!
   W nawiązaniu do Pana artykułu "Profesjonalizm czy amatorstwo" przekazuję krótkie wyjaśnienie na temat zarzutów pod adresem PUP.
   Jak wnioskuję z artykułu, działania Powiatowego Urzędu Pracy zna Pan tylko z relacji owej rozżalonej dziewczyny.
   Szkoda, że nie docenia Pan podejmowanych działań pracowników PUP, których efektem jest między innymi fakt, że powiat ostrzeszowski, będący jako jedyny w byłym województwie kaliskim - powiatem zagrożonym wysokim bezrobociem strukturalnym, o stopie bezrobocia 22,5%, z liczbą bezrobotnych ponad 6 000, obecnie znajduje się na czwartym miejscu w woj. wielkopolskim ze stopą bezrobocia 8,1% i 1770 osobami bezrobotnymi. Natomiast w podregionie kaliskim pod względem stopy bezrobocia powiat ostrzeszowski zajmuje obecnie drugie miejsce.
   Pomimo wciąż niedostatecznej obsady kadrowej, pracownicy PUP z zaangażowaniem podejmują działania w celu pozyskania, zarówno krajowych, jak i obecnie unijnych środków z przeznaczeniem na aktywizację osób bezrobotnych oraz wsparcie finansowe dla podmiotów funkcjonujących na terenie powiatu.
   Czy na podstawie relacji tej niezadowolonej dziewczyny, która twierdzi, że bywa w PUP, ale informację na tak obszerny temat, jakim są warunki oraz możliwości podejmowania pracy za granicą próbuje uzyskać w formie telefonicznej- można ocenić profesjonalizm działania Powiatowego Urzędu Pracy ?
   W tym miejscu wypada mi przeprosić ową Panią, że nie uzyskała od pracownika wyczerpującej odpowiedzi na zadane pytanie.
   Szkoda tylko, bo jak twierdzi "kilkakrotnie miała styczność z PUP", że nie skorzystała z usług pracowników na miejscu w urzędzie i nie zadała nurtującego ją pytania, gdyż wówczas zaoszczędziłaby pieniądze, które wydała na półgodzinną rozmowę.
   Ponadto, będąc w PUP, powinna zauważyć, że na korytarzu w miejscu ogólnie dostępnym dla wszystkich osób odwiedzających urząd (nie tylko bezrobotnych) zainstalowany jest INFO - KIOSK, umożliwiający skorzystanie z ofert zarówno krajowych, jak i zagranicznych oraz odszukanie niezbędnych informacji na tematy zawodowe.
   Nie mogę zgodzić się również z zarzutem, że "ten młody człowiek zaczynający dorosłe życie bez dostępu do Internetu i bez umiejętności poruszania się w tym pazernym biznesie" nie może liczyć na pomoc PUP.
   Otóż PUP dysponuje salą informacji zawodowej, w której każdego dnia w godzinach pracy urzędu osoby bezrobotne i poszukujące pracy mogą bezpłatnie korzystać ze sprzętu komputerowego ze stałym dostępem do Internetu.
   Każda osoba zarejestrowana w PUP ma możliwość skorzystania z usług doradcy zawodowego w formie indywidualnych spotkań lub uczestnicząc w organizowanych warsztatach poszukiwania pracy oraz z bogato wyposażonych zasobów w formie opracowań, prezentacji multimedialnych i poradników na różne tematy zawodowe, w tym również na temat warunków życia oraz możliwości podejmowania pracy za granicą.
   Ponadto corocznie organizowane są spotkania uczniów ostatnich klas gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych z doradcą zawodowym PUP, w trakcie których omawiane są zagadnienia związane z wyborem zawodu, pierwszym wejściem na rynek pracy, sposobem przygotowania dokumentów aplikacyjnych oraz kontaktu z pracodawcą.
   Podczas tych spotkań oferowane są również możliwości skorzystania z usług świadczonych przez PUP oraz udzielane odpowiedzi na tematy zawodowe interesujące młodzież.
   Nie jest również prawdą informacja, że Pani ta została przełączona do Europejskiego Biura Zatrudnienia, gdyż takowe w PUP nie funkcjonuje.
   W PUP zatrudniona jest osoba, która w ramach jednego etatu zajmuje się pośrednictwem pracy, a więc pozyskiwaniem ofert pracy, doborem oraz kierowaniem kandydatów do pracy, ponadto jest koordynatorem projektu współfinansowanego ze środków unijnych oraz jednocześnie wykonuje zadania asystenta EURES. Jest to osoba przeszkolona i posiadająca certyfikat, a więc trudno zgodzić się z zarzutem, że "nie potrafiła nic powiedzieć"
   Kolejnym bezpodstawnym zarzutem jest informacja, że brat owej dziewczyny, będąc wcześniej bezrobotnym "musiał podpisać oświadczenie, że PUP postarał się o pracę dla niego". Zarzut powyższy można wyjaśnić, analizując dokumenty archiwalne danej osoby.
   Otóż istnieją dwie formy podejmowania pracy przez osoby bezrobotne: na podstawie skierowania w ramach ofert pracy zgłoszonych do PUP lub we własnym zakresie.
   Jeżeli osoba bezrobotna, zarejestrowana w urzędzie podejmuje pracę we własnym zakresie, to zgodnie z art. 74 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy zobowiązana jest w ciągu 7 dni o tym fakcie zawiadomić Powiatowy Urząd Pracy.
   W związku z powyższym osoba taka w formie pisemnej składa oświadczenie, że od określonego dnia podejmuje pracę. Oświadczenie to stanowi podstawę do utraty statusu osoby bezrobotnej. Nie jest to więc oświadczenie, że PUP "postarał się o pracę dla niego".
   Panie Jangas, rozumiem, że trudno wymagać od Pana znajomości zasad oraz zakresu realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy usług. Nie można jednak, wysłuchując zarzutów z jednej strony, kierować się emocjami, gdyż rozsądek mówi, że "prawda leży gdzieś pośrodku".
   W przyszłości zapraszam Pana do złożenia wizyty w PUP w celu wyjaśnienia interesujących lub bulwersujących Pana kwestii.

Z poważaniem
Maria Sabatowska
/Dyrektor PUP/


1994 - 2007 © Borkow

gi-i=czasostrzeszowski&r=ns.gif" tppabs="http://stat.4u.pl/cgi-bin/s.cgi?i=czasostrzeszowski&r=ns" width="1" height="1">