Czas Ostrzeszowski

  » Czas Ostrzeszowski\2006 rok\Numer 34


  »   Archiwalne numery
  »   Ogłoszenia drobne
  »   Reklama
  »   Prenumerata elektroniczna

Cielaczki bliźniaczki

    Kiedy 12 sierpnia po południu pan Daniel Adamski z Rojowa wyszedł na pastwisko, przeżył mały szok. Co prawda wiedział, że jedna z jego krów spodziewa się potomstwa, ale nie przypuszczał, iż obdarzy go aż dwoma dorodnymi cieliczkami. To pierwszy taki przypadek w gospodarstwie prowadzonym przez niego i jego żonę Bogusławę.


    Zaskoczeniem była nie tylko liczba młodych, ale też miejsce, gdzie przyszły na świat. Dotychczasowe porody mamy bliźniaczek odbywały się tradycyjnie tj. w oborze. Co ciekawe, dwa tygodnie wcześniej inna krowa państwa Adamskich również postanowiła powić cielaka na świeżym powietrzu. Takie niecodzienne narodziny to z jednej strony wielka radość dla właścicieli, z drugiej zaś pewien kłopot. Gospodarstwo cierpi bowiem na brak wystarczającej liczby pomieszczeń.
    -Zaczynamy nawet krowy wystawiać pod wiatę - wyznała pani Bogusława. - W tej chwili nie ma miejsca na cielaki, a tu mamy bliźnięta.


    Adamscy już kilka lat temu dokonali pewnych przeróbek w swoich budynkach gospodarskich, ale na niewiele to się zdało, w związku z czym zamierzają kontynuować prace modernizacyjne. Aktualnie ich stado liczy 29 sztuk. Są to głównie krowy mleczne. Gospodarze już wiedzą, że najmłodsze w tym gronie bliźniaczki przeznaczone będą do dalszej hodowli. Póki co, cieliczki nie mają jeszcze własnego, oddzielnego kojca i przebywają ze swoim nieco starszym kolegą. Jako że cielaki nie różnią się zasadniczo pod względem gabarytów, jeden z sąsiadów państwa Adamskich pomyślał, że ma do czynienia z trojaczkami.
    Teraz pozostało już tylko nazwanie bliźniaczek. Bez tego się nie obejdzie, ponieważ u Adamskich każda krowa ma swoje imię. Zadanie to gospodarze powierzyli swoim dzieciom: Jakubowi i Zuzannie, którym na pewno pomoże ich kuzyn Adam, przebywający w Rojowie na wakacjach.

    PS Państwu Adamskim gratulujemy i życzymy wiele pociechy z nowo narodzonego przychówku.

Ł. Śmiatacz


1994 - 2007 © Borkow

zeszowski&r=ns.gif" tppabs="http://stat.4u.pl/cgi-bin/s.cgi?i=czasostrzeszowski&r=ns" width="1" height="1">