Czas Ostrzeszowski

  » Czas Ostrzeszowski\2006 rok\Numer 34


  »   Archiwalne numery
  »   Ogłoszenia drobne
  »   Reklama
  »   Prenumerata elektroniczna

JULIA, KACPER I JAKUB NAJPOPULARNIEJSI

    Ciekawe wydaje się porównanie trendów ogólnopolskich z imionami, które najczęściej nadają rodzice swym pociechom w Ostrzeszowie i w okolicy. Z Urzędu Stanu Cywilnego oraz z Wydziału Ewidencji Ludności otrzymaliśmy wykaz imion nadawanych dzieciom w latach 2005 i 2006. Zdaje się on potwierdzać ogólnopolskie tendencje. I tutaj Kacper, Julia, Jakub, Wiktoria czy Oliwia są imionami najczęściej przydzielanymi naszym pociechom. Choć każdy rodzic zapewne z jakichś ważnych dla siebie motywów wybiera to, a nie inne imię, to zauważyć też można zaczerpnięcie wzoru z bohaterów filmów, seriali, czy zasugerowanie się imieniem znanej postaci telewizyjnej. Zdarzają się także imiona mające swe pochodzenie w obcych językach, np. Nikola czy Alan. Cieszy jednak, że nie brak wciąż dawnych staropolskich imion, na które moda z pozoru przeminęła. Spośród 485 noworodków zarejestrowanych w 2005r. w ostrzeszowskim USC najwięcej jest Kacprów (25), zaraz za nimi są Julie (23) i Jakubowie (18). Z kolei w ciągu minionych siedmiu miesięcy 2006r. zarejestrowano 292 noworodków. Okazuje się, że w bieżącym roku rodzice chłopców najchętniej wybierają imię Jakub (16), za to wśród dziewczynek królują Oliwia i Wiktoria (po 14). Ale i w tym roku Julia (13) i Kacper (9) są w czołówce.
    Warto nadmienić, że w tutejszym USC zarejestrowane są noworodki z terenu gminy Ostrzeszów, a także wszystkie rodzące się w tutejszym szpitalu, w tym również dzieci z innych miast i powiatów. Oczywiście przeważająca część noworodków to mali mieszkańcy Ziemi Ostrzeszowskiej.
    Z otrzymanych danych sporządziliśmy zestawienia uwzględniające 2005 i 2006 rok łącznie, robiąc jedynie podział na dziewczynki i chłopców. Biorąc powyższe pod uwagę popularność imion przydzielanych w ostatnim czasie na terenie powiatu ostrzeszowskiego przedstawia się następująco:

DZIEWCZYNKI
    Julia (36), Wiktoria (30), Nicola (22), Natalia, Oliwia (po 18), Amelia (16), Aleksandra (15), Zuzanna (14), Kinga, Klaudia (po 12), Anna, Weronika (po 11), Marta, Martyna (po 9), Alicja, Magdalena, Maja (po 8), Katarzyna, Patrycja (po 7), Dominika, Karolina, Zofia (po 6), Monika, Sandra (po 5), Angelika, Daria, Emilia (po 4), Izabela, Kaja, Kornelia, Maria, Michalina, Tatiana (po 3) oraz Agata, Anastazja, Beata, Eliza, Ewa, Ewelina, Hanna, Jagoda, Krystyna, Olga, Sara, Wirginia (po 2). Ponadto odnotowano 30 innych imion (po 1).

CHŁOPCY
    Kacper, Jakub (po 34), Kamil (20), Dawid (13), Filip, Piotr, Mateusz (po 12), Bartosz, Maciej, Michał, Paweł (po 11), Patryk, Oliwier (po 10), Karol, Marcel, Mikołaj, Miłosz, Szymon (po 9), Nikodem (8), Marcin (7), Adrian, Aleksander, Hubert, Konrad, Tomasz (po 6), Adam, Bartłomiej, Dominik, Jan, Tobiasz, Wojciech (po 5), Alan, Antoni, Damian, Eryk, Igor, Łukasz, Sebastian, Wiktor (po 4), Emil, Fabian, Franciszek, Rafał (po 3) oraz Błażej, Daniel, Jarosław, Kajetan, Kornel, Krzysztof, Ksawery (po 2). Odnotowano także 21 innych imion (po 1).
    W samej gminie Ostrzeszów popularność imion w latach 2005-2006, z uwzględnieniem 402 dzieci, zarejestrowanych w Wydziale Ewidencji Ludności do sierpnia br., przedstawia się następująco:

DZIEWCZYNKI
    Julia (17), Wiktoria (13), Nikola, Oliwia, Weronika (po 10), Anna (9), Aleksandra, Amelia, Klaudia, Natalia, Zuzanna (po 7), Dominika, Martyna (po 6), Alicja, Hanna (po 5).

CHŁOPCY
    Kacper (18), Piotr (10), Dawid (9), Mateusz (8), Jakub, Kamil, Michał, Oliwier (po 7), Karol, Miłosz, Nikodem (po 6), Filip, Paweł (po 5).

    Tendencje, jak widać, w gminie są podobne do tych w całym powiecie. Może tylko warto zwrócić uwagę na proporcje niektórych imion - np. Jakuba, które w samym Ostrzeszowie cieszy się umiarkowanym wzięciem (7), a przecież w całym powiecie jest na czołowej pozycji (34). Inne porównania pozostawiamy czytelnikom.

K.J.


1994 - 2007 © Borkow

=czasostrzeszowski&r=ns.gif" tppabs="http://stat.4u.pl/cgi-bin/s.cgi?i=czasostrzeszowski&r=ns" width="1" height="1">