Czas Ostrzeszowski

  »  Strona główna


  »  Archiwalne numery
  »  Ogłoszenia drobne
  »  Reklama
  »  Prenumerata elektroniczna

statystyka

R    E    K    L    A    M    ANumer 4/2007 - Czas Ostrzeszowski - Regionalny Tygodnik Informacyjny
Wygodniej przez Wygodę

    Kolejna miejscowość dorobiła się chodnika dzięki porozumieniu zawartemu pomiędzy samorządem gminnym a powiatowym. Tym razem inwestycję taką zrealizowano w Wygodzie Plugawskiej. Oddanie do użytku nastąpiło 11 stycznia.


    Chodnik o długości 417m przebiega przy drodze powiatowej Doruchów-Wygoda Plugawska. Kosztował 56 tys. zł. Gmina Doruchów pokryła koszty opracowania projektu technicznego i wykonawstwa, co wyniosło 20 tys. zł. Natomiast 36 tys. zł pochodzące z budżetu powiatu przeznaczono na opłacenie nadzoru inspektorskiego i zakup materiałów. Jako ojca chrzestnego inwestycji wskazuje się radnego Rady Gminy w Doruchowie Lucjana Dybę. Wiele ścieżek wydeptał też w tym celu były radny Rady Powiatu Jan Smug. Obaj pojawili się na uroczystości. Oprócz nich o przecięcie wstęgi poproszono m.in. starostę, dyr. Powiatowego Zarządu Dróg A.Gieczewską, wójta J. Wilkosza i przew. Rady Gminy J.Blewąskę. Wszyscy przemawiający podkreślali, że chodnik nie tylko zwiększy bezpieczeństwo pieszych, ale również poprawi estetykę wsi.

Ł. Ś.© 2003 - 2017 Czas Ostrzeszowski ®