Rębak

Biuro Rzeczy Znalezionych Starostwa Powiatowego zawiadamia, że w 25 kwietnia na parkingu samochodowym przy SR-H Rolnik w Ostrzeszowie znaleziono pewną kwotę pieniędzy.

Więcej informacji można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Ostrzeszowie pod nr. tel. 62/ 732-00-56, 62/ 732-00-55, 519 333 056.