Rębak

Po tym, jak skutecznie poruszyliśmy temat oznakowania na ul. Wieluńskiej/Łąkowej w Ostrzeszowie, wpłynęła do nas kolejna informacja dotycząca znaków drogowych.
O ile na wymienionym wyżej skrzyżowaniu mieliśmy do czynienia z deficytem w oznakowaniu, tak w miejscu wskazanym przez naszego czytelnika mamy sytuację zgoła odwrotną.

Przy stosunkowo niedawno wybudowanej drodze, łączącej Szklarkę Myślniewską z Myślniewem, na kilkusetmetrowym odcinku tej trasy (w pobliżu Szklarki), znaki „ustąp pierwszeństwa” (trzy sztuki) ustawione zostały, delikatnie mówiąc, na wyrost - przy wyjeździe z łąk, trudno tu nawet mówić o drogach gruntowych.