Rębak

Jeszcze tylko do piątku - 28 czerwca - można wziąć udział w naszej jubileuszowej zabawie i rozwiązać krzyżówkę zamieszczoną w 23. numerze „Czasu Ostrzeszowskiego”. Osoby, które dopiero teraz podjęły decyzję o rozwiązywaniu krzyżówki, zapraszamy do redakcji po jubileuszowy egzemplarz „CzO”.

Na szczęśliwców czekają atrakcyjne nagrody, a główną jest TELEWIZOR.

red.