Rębak

W związku z licznymi zgłoszeniami dotyczącymi otrzymania sms w przedmiocie istnienia zadłużenia i możliwości jego spłaty za pomocą transferu poprzez załączony do wiadomości link:
Biuro Krajowej Rady Komorniczej ostrzega, iż działanie takie jest próbą wyłudzenia i oszustwa – należy je niezwłocznie zgłosić do organów ścigania.
Krajowa Rada Komornicza jest organem samorządu zawodowego. Nie jest organem egzekucyjnym, którym jest komornik sądowy.
Krajowa Rada Komornicza nie prowadzi postępowań egzekucyjnych, nie wysyła sms ani maili wzywających do zapłaty.